Fåren väntar på mat

Fonzie sitter gärna i knät och gosar

Keliga får