På Min Skola Östermalm finns bred kompetens inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom Autismspektra, Aspergers syndrom (tidigare separat diagnos), ADHD, ADD, OCD, Tourettes syndrom, utvecklingsstörning mm. Oavsett funktionsnedsättning är det essentiellt för oss att möta varje individ.

Vår personal har bland annat tidigare utbildningar

Speciallärareexamen, lärareexamen, yrkeslärareexamen, djurvårdarutbildning, ridlärarexamen level 2, instruktörexamen, fritidsledarutbildning.

Psykiatri; autismspektrumtillstånd, vardagsstöd, stresshantering, ADHD, kost, depression, psykisk hälsa och introduktion till psykofarmakologi, utvecklingsstörning, nidoterapi, psykos och bipolär sjukdom, kognitiva funktionsnedsättningar vid psykossjukdom, tvångssyndrom och Tourettes syndrom, socialt företagande, hjälpmedel, ett lösningsfokuserat arbetssätt, KBT, beroende och utslagning, beteendestörning, transkulturellt perspektiv på psykisk sjukdom/funktionshinder etc.

Att coacha i skolan; stress och problemskapande beteende, missbruk och beroende bland unga, en inkluderande skola, psykiska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar, om mobbning och kränkning etc.

Pedagogik A, pedagogik B, specialpedagogik, pedagogik som vetenskap.

Lärandeteorier och identitetsskapande i yrkesutbilning, didaktik, kvalitetsarbete, sociala relationer, rättsliga och yrkesetiska aspekter i skolan, bedömning i gymnasiesärskolan mm.