Vi har en aktiv relation med hemmet, oavsett elevens ålder. En del av kontakten med hemmet sker via månadsbrev, telefonsamtal och via e-post. Föräldrar inbjuds till att ta del av det dagliga arbetet i skolan. Våra dörrar hålls alltid öppna! Kontakta oss för att boka tid.