Välkommen!

Jag har haft förmånen att jobba på skolorna under några läsår och känner starkt för verksamheten. Denna lilla unika läroplats där varje elev blir sedd och bemött med respekt och av personal med kunskap om deras möjligheter och utmaningar.

Min Skola Östermalm och Min Skola Norsborg är gymnasiesärskolor som arbetar för att ge eleverna en utbildning som anpassas efter var och ens funktionsförmåga. Med positiva medarbetare arbetar vi med individen i fokus och visionen att allt går med rätt stöd och förutsättningar.

Verksamheten har funnits i många år och har stor erfarenhet med sig. Att få förvalta och fortsätta utveckla skolan är oerhört givande.

På Min Skola är elevens välbefinnande centralt med närvarande, engagerade pedagoger som ser möjligheterna till god utveckling för varje individ.

Att samarbeta med djur som ett pedagogiskt redskap i våra kurser kommer vi att fortsätta med. Att flytta fokus till ett djur har visat på många positiva vinster som vi kan använda oss av och på så sätt skapa positiva inlärningssituationer.

Välkommen till Min Skola önskar
Eva Jansson, rektor