Varmt välkommen till Min Skola

Min Skola Östermalm och Min Skola Norsborg är två anpassade gymnasieskolor som erbjuder både nationella och individuella program.

Vi arbetar för att ge eleverna en utbildning som anpassas efter var och ens funktionsförmåga. Vår vision är att allt går med rätt stöd och förutsättningar.

På Min Skola är elevens välbefinnande centralt med närvarande, engagerade pedagoger som ser möjligheterna till god utveckling för varje individ.

Vi arbetar med djur som ett pedagogiskt verktyg. Att flytta fokus till ett djur har visat på många positiva effekter som vi kan använda oss av och på så sätt skapa positiva inlärningssituationer.