Välkommen!

Jag har haft förmånen att jobba på skolorna sedan 2013 och känner starkt för verksamheten. Skolorna är unika läroplatser där varje elev blir sedd och bemött med respekt av personal med kunskap om elevernas möjligheter och utmaningar.

Min Skola Östermalm och Min Skola Norsborg är gymnasiesärskolor som arbetar för att ge eleverna en utbildning som anpassas efter var och ens funktionsförmåga. Med positiva medarbetare arbetar vi med individen i fokus och visionen att allt går med rätt stöd och förutsättningar.

Verksamheten har funnits i många år och bygger på stor erfarenhet. Att få förvalta och fortsätta utveckla skolan är oerhört givande.

På Min Skola är elevens välbefinnande centralt med närvarande, engagerade pedagoger som ser möjligheterna till god utveckling för varje individ.

Att arbeta med djur som ett pedagogiskt redskap i våra kurser kommer vi att fortsätta med. Att flytta fokus till ett djur har visat på många positiva effekter som vi kan använda oss av och på så sätt skapa positiva inlärningssituationer.

Välkommen till Min Skola önskar
Eva Jansson, rektor