Är du intresserad av programmen på någon av våra skolor? Vi erbjuder prova på dagar där du får följa en klass, du deltar i både det praktiska arbetet med djuren samt i den teoretiska undervisningen.

Har du frågor eller vill boka in ett besök på Min Skola Östermalm eller på Min Skola Norsborg?
Vänligen kontakta:

Östermalm nationella: Speciallärare Emelie Wikman, e-post: emelie.wikman@min-skola.se

Norsborg nationella: Yrkeslärare Johanna Stange, e-post: johanna.stange@min-skola.se

Norsborg individuella: Specialpedagog Eva Nilsson, e-post: eva.nilsson@min-skola.se

Studie- och yrkesvägledare: Mathias Qvarnström | Tel. 073-522 74 44