Ansökan om ledighet för en hel skoldag eller längre tid görs genom att blankett för detta fylls i och undertecknas av vårdnadshavare eller myndig elev. Blankett tillhandahålls av mentor. Lämna ansökan i god tid före önskad ledighet. Ansökan beviljas av mentor eller rektor. Ansökan om ledighet för del av dag, t.ex. för läkarbesök, görs till din mentor.