Ansökan om ledighet görs via e-post till mentor eller rektor.