Frisk samt sjukanmälan görs till skolornas klasstelefoner

Östermalm: 08 – 400 289 50

Norsborg Individuella: 073 – 522 74 54

Norsborg Nationella: 073 – 522 74 40