Elevhälsan på Min Skola

Birgitta Krantz, Rektor

Mathias Qvarnström, Biträdande rektor

Skolläkare kontaktas via skolsköterska

Charlotte Nisses, Skolsköterska

Tanja Lysén, Skolkurator

John Kaneko, Skolpsykolog

Eva Nilsson, Specialpedagog

Mathias Qvarnström, SYV

Elevhälsan kontaktas genom Rektor Birgitta Krantz, birgitta.krantz@min-skola.se