ByCare står för elevhälsans medicinska insats.

Gemensamma professioner för båda skolorna:

Skolsköterska: Helena Bywall

Skolläkare: Gabriel Oussi

Skolkurator: Tanja Lysén

Elevhälsan kontaktas genom rektor Eva Jansson, eva.jansson@min-skola.se eller 08 – 400 289 51.