EMMA KELTAMÄKI, skolsköterska
Min Skola har sedan många år ett samarbete med Skolhälsan, som regelbundet kommer ut till skolan. I Skolhälsans team igår skolläkare, skolsköterska, kurator och psykolog.
Alla bokningar till Emma går via rektor Eva Jansson, 08-400 289 51.

ANNELI HAUGDAL, kurator
Via vår kurator får vi konsultation, elevsamtal, hjälp med utredningar och handledning till personalen.
Alla bokningar till Anneli går via rektor Eva Jansson, 08-400 289 51.