Elevhälsoteam på Min Skola

Birgitta Krantz, Rektor

Mathias Qvarnström, Biträdande rektor

Viktorija Milosevska, Skolläkare

Helene Bjurberg, Skolsköterska

Tanja Lysén, Skolkurator

John Kanego, Skolpsykolog

Eva Nilsson, Specialpedagog

Mathias Qvarnström, SYV

Elevhälsan kontaktas genom rektor Birgitta Krantz, birgitta.krantz@min-skola.se