Studie- och yrkesvägledning

Som elev har du möten med vår Studie- och yrkesvägledare under din skoltid hos oss. Under det fjärde året är mötena mer frekventa för att stötta dig som elev att hitta bästa möjliga verksamhet, arbete eller studieplats efter avslutad skolgång hos oss. Vi är måna om att ge våra elever alla förutsättningar för att få en så trygg utslussning och framtid som möjligt.

Vid frågor kring Min Skolas utslussningsarbete, kontakta vår Studie- och yrkesvägledare Mathias Qvarnström på mathias.qvarnstrom@min-skola.se eller telefon 073-522 74 44