Studie- och yrkesvägledning och elevers övergång till arbetslivet

I år 4 har man som elev på Min Skola ett möte med vår Studie- och yrkesvägledare (SYV), ofta medverkar även elevens vårdnadshavare på mötet. På mötet diskuterar och planerar elev, vårdnadshavare och SYV tillsammans  hur utslussningen från fjärde året på skolan till arbetslivet, studier eller daglig verksamhet går till.

Om en elev av sin hemkommun har beviljats plats på daglig verksamhet har skolan kontakt med kommunen kring detta. En del kommuner vill ha utskrivningskonferenser i samband med elevens utslussning från skolan. SYV arbetar också med att stötta elever och vårdnadshavare inför övergången, t.ex. genom kontakter med försäkringskassan.

I årskurs 4 åker eleverna på studiebesök till olika platser för daglig verksamhet för att få kunskap om hur dessa fungerar. Eleverna kan få praktik en dag i veckan under sista terminen om de går mot arbetslivet, går de mot daglig verksamhet kan man få ett par prova-på- veckor.

Elever som inte ska till daglig verksamhet åker under fjärde året tillsammans med SYV till Arbetsförmedlingen för Unga Funktionshindrade och får hjälp med att bli inskriven där.

Frågor?
Vid frågor kring Min Skolas utslussningsarbete, kontakta vår SYV Mathias Qvarnström på mathias.qvarnstrom@min-skola.se eller telefon 08-400 289 44.