Det är viktigt att du som elev hos oss känner att du har insyn i din skolgång samt är uppdaterad gällande dina resultat i de olika ämnena. Du kan alltid vända dig till din mentor eller någon annan i personalen om du har frågor och funderingar. Klassråden ett bra tillfälle att ta upp saker som kan röra alla. Frågor som tas upp vid klassrådet når alltid skolans medarbetare som tar upp frågorna vid sina personalmöten.

Ladda ner: Information om överklagande till förvaltningsrätten (PDF)

Ladda ner: Information om överklagande till Skolväsendets överklagandenämnd (PDF)