Min Skola Norsborg – Nationella programmet

Min Skola Norsborg erbjuder det nationella programmet Skog, mark och djur om 2500 poäng, med inriktning häst och sällskapsdjur.

Alla elever har mentorer som följer elevens lärande och utveckling under gymnasietiden.  Vi dokumenterar kontinuerligt elevens kunskapsutveckling för att säkerställa ett rättvisande kursbetyg.

Sällskapsdjur/Hästkunskap

Inom kurserna arbetar vi med skolans egna djur som består av gårdsdjuren får, getter, grisar, kaniner och hästar. Vi har även sällskapsdjur som marsvin och hamster. Eleverna får förutom djurkunskaper lära sig att arbeta ergonomiskt och miljömässigt rätt i våra djurstallar och hägn. Vi gör kontinuerliga besök på olika djurparker t ex Skansen, 4H-gårdar m.m. Vi besöker även lantgårdar, stall och djurvårdskliniker som bidrar till elevernas kunskapsinhämtning och lärande. Eleverna är delaktiga i inköp och planering av djurens foder och tillbehör.

Rid- och körkunskap

Vi samarbetar med Botkyrka Ridsällskap, där våra elever har undervisning i ridning och viss stalltjänst. Ridskolan är väl uppdaterad om kursmålen och arbetar konsekvent mot dessa.

Körutbildningen sker till största delen på skolan. Eleverna får tömköra och utbildas i körning med vagn bakom våra ponnyhästar. Vi gör sedan olika studiebesök inom trav och brukskörning.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Våra elever gör minst 22 veckor APL inom programmet för skog, mark och djur under sina fyra år på Min Skola Norsborg. Dessa veckor delas upp i perioder om 3 veckor. Vi placera våra elever på APL-platser som tilltalar elevens intressen och som passar eleven geografiskt och verksamhetsmässigt.

Studie- och yrkesvägledaren arbetar tillsammans med eleverna fram en individuell utslussningsplan som påbörjas under höstterminen i årskurs 4.