Min Skola Norsborg

Min Skola Norsborg erbjuder det nationella programmet Skog, mark och djur om 2500 poäng, med fokus på hästkunskap och sällskapsdjur. Vi erbjuder även Individuella programmet.

Alla elever har mentorer som följer elevens lärande och utveckling under gymnasietiden.  Vi dokumenterar kontinuerligt elevens kunskapsutveckling för att säkerställa ett rättvisande kursbetyg enligt kursens mål.

Djur/Sällskapsdjur/Hästkunskap

Inom kursen Djur arbetar vi med skolans egna djur som består av gårdsdjuren får, getter, grisar, kaniner och hästar. Vi har även sällskapssdjursavdelning med marsvin och råttor. Våra elever lär sig förutom djurkunskaper att arbeta på ett ergonomiskt och ur miljösynpunkt riktigt sätt i våra djurstallar och hägn. Vi gör kontinuerliga besök på olika djurparker t ex Skansen, 4H-gårdar mm. Vi besöker även lantgårdar, stall och djurvårdskliniker som bidrar till elevernas kunskapsinhämtning och lärande. Eleverna är delaktiga i inköp och planering av djurens foder och tillbehör.

 

Rid- och körkunskap

Vi samarbetar med Botkyrka Ridsällskap, där våra elever har undervisning i ridning och viss stalltjänst. Ridskolan är väl uppdaterad om kursmålen och arbetar konsekvent mot dessa.

Körutbildningen sker till största delen på skolan. Eleverna får tömköra och utbildas i körning med vagn bakom våra ponnier. Vi gör sedan olika studiebesök inom trav och brukskörning.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Våra elever gör minst 22 veckor APL inom programmet för skog, mark och djur under sina 4 år på Min Skola Norsborg. Dessa veckor delas upp i perioder om 3 veckor. Vi försöker här placera våra elever på APL-platser som tilltalar elevens intressen och som passar eleven geografiskt och verksamhetsmässigt.

Studie och yrkesvägledaren arbetar tillsammans med eleverna fram en individuell utslussningsplan som påbörjas under höstterminen i årskurs tre.

Skärmavbild 2018-01-23 kl. 09.27.43

Skärmavbild 2018-01-23 kl. 09.36.23

Skärmavbild 2018-01-23 kl. 09.36.54

Skärmavbild 2018-01-23 kl. 10.34.00

Skärmavbild 2018-01-23 kl. 09.34.49