Min Skola Norsborg – Individuella programmet

Informationsblad om Individuella programmet på Min Skola.

Min skola Norsborg erbjuder det individuella programmet. Undervisningstiden för individuella program är 3600 timmar fördelade på fyra år. Individuella programmet är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Det individuella programmet innehåller följande sex ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet 
  • Hem- och konsumentkunskap 
  • Idrott och hälsa 
  • Natur och miljö 
  • Individ och samhälle 
  • Språk och kommunikation.

Vi arbetar mycket i temaområden och samarbetar med det nationella programmet på skolan, som har inriktning skog, mark och djur. Denna inriktning genomsyrar undervisningen i samtliga ämnesområden på individuella programmet.

Studie- och yrkesvägledaren arbetar tillsammans med eleverna fram en individuell utslussningsplan som påbörjas under höstterminen i årskurs 3.