Det är viktigt att du som elev på Min Skola känner att du har insyn i din skolgång samt är uppdaterad gällande dina resultat i de olika ämnena. Du kan alltid vända dig till din mentor eller någon annan i personalen om du har frågor och funderingar. Annars är klassråden ett bra tillfälle att ta upp saker som kan röra alla. Frågor som tas upp vid klassrådet når alltid skolans medarbetare som tar upp frågorna vid veckomöten.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Våra elever gör löpande APL, arbetsplatsförlagt lärande, med en praktikdag i veckan. Det resulterar i en APL om minst 22 veckor under 4 år på Min Skola Östermalm. APL för Skog, mark och djur görs en dag i veckan på en ridskola eller hunddagis i närheten med skolans yrkeslärare som handledare. Det finns även möjlighet att pröva andra APL-platser inom programinriktningen. 

Vad händer efter gymnasiet?

Körning

År 4 påbörjas utslussning. Detta innebär att du tillsammans med mentor och studie- och yrkesvägledare får vägledning i vilka alternativa sysselsättningar som finns efter avslutad gymnasieutbildning, såsom vidareutbildning, daglig verksamhet eller yrkesverksamhet. Vi prioriterar högt att du hittar en meningsfull sysselsättning efter avslutad gymnasietid.

From

En del av din schemalagda tid är förlagd till: 4H-gårdar, ridskolor, hunddagis, Min skola Norsborg, muséer etc.

Ladda ner: Information om överklagande till förvaltningsrätten (PDF)

Ladda ner: Information om överklagande till Skolväsendets överklagandenämnd (PDF)