Min Skola Östermalm

Min Skola Östermalm erbjuder det nationella programmet Skog, mark och djur med fokus på hästkunskap och sällskapsdjur. Programmet sträcker sig över fyra år och ligger på 2500 poäng.

Alla elever har mentorer som följer elevens lärande och utveckling under gymnasietiden. Vi dokumenterar kontinuerligt elevens kunskapsutveckling för att säkerställa ett rättvisande kursbetyg enligt kursens mål.

Programmet Skog, mark och djur

Utöver de traditionella kärnämnena så får eleverna även grundläggande kunskaper inom sällskapsdjur, lantbruksdjur, hästkunskap, biologi, naturbruk och naturkunskap. Utbildningen förbereder eleverna för att arbeta med t.ex. mark och utemiljöer, växtmiljöer och djur. Under utbildningen lär sig eleverna också att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med andra människor. Vi har fördelen att ha stall, 4H-gård, djurkliniker, djurpark, djuraffärer och ideella organisationer i vårt närområde som vi besöker kontinuerligt.

Rid- och körkunskap, Hästkunskap

Vi samarbetar med en Djurgårdens Ridskola bara ett stenkast ifrån oss. Där får våra elever en dag i veckan utbildning i bland annat: Ridning/körning, stallskötsel, hästskötsel och annat som hör till kurserna Rid- och körkunskap och Hästkunskap.

Sällskapsdjur 

pluto zorry

I kursen sällskapsdjur varvas praktisk undervisning på Changdobels hunddagis ute på Gärdet med teoretisk undervisning på skolan. Varje år lägger vi även in undervisningsveckor på vår systerskola i Norsborg där det finns flera mindre sällskapsdjur (se under fliken ”Norsborg- djuren på skolan”).

Lantbruksdjur

fjälkooo

Under år 4 läser eleverna kursen lantbruksdjur. Under de praktiska momenten arbetar eleverna då med olika djur, t.ex. får, getter, grisar och kor.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Eleverna på Min Skola gör löpande APL, arbetsplatsförlagt lärande, med en praktikdag i veckan. Det resulterar i en APL om minst 22 veckor under 4 år på Min Skola Östermalm. APL för Skog, mark och djur utförs en dag i veckan på en ridskola eller hunddagis i närheten med skolans yrkeslärare som handledare. Det finns även möjlighet att pröva andra APL-platser inom programinriktningen.