Vi som arbetar på Min Skola Östermalm

Vårt arbetslag består av speciallärare, specialpedagog, lärare, yrkeslärare samt elevassistenter. Elevhälsan bedrivs av Klara Skolpool. Skolan anlitar regelbundet kurator för konsultation, handledning och elevsamtal.

Birgitta Krantz
Rektor
08-400 510 40
birgitta.krantz@min-skola.se

Mathias Qvarnström
Biträdande rektor
073-522 74 44
mathias.qvarnstrom@min-skola.se

Emelie Wikman
Lärare/speciallärare
emelie.wikman@min-skola.se

Helena Palmquist
Lärare
helena.palmquist@min-skola.se

Kristina Backman
Lärare
kristina.backman@min-skola.se

Kristine Wiman
Elevassistent
kristine.wiman@min-skola.se

Romina Zolgharnian
Elevassistent
romina.zolgharnian@min-skola.se

Sandra Wernström
Yrkeslärare
sandra.wernstrom@min-skola.se

Simon Ring
Elevassistent
simon.ring@min-skola.se