Min Skola är en del av Aprendere Skolor AB (publ.) som bedriver verksamhet inom grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning. Alla verksamheter inom gruppen delar några grundläggande värderingar som vi kallar för våra kärnvärden, de presenteras nedan.

MÅNGFALD
Kulturen inom Aprendere skolor är öppen och välkomnande. Vi tror att en mångfald bland både elever och medarbetare vad gäller kön, könsidentitet eller könsuttryck , funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, religion och etnisk tillhörighet utvecklar oss som människor.

POTENTIAL
Vi strävar ständigt efter att se till våra elevers individuella behov och vi arbetar för att tillmötesgå dem. Vi vet att varje elev har en inneboende potential som är långt större än eleven själv tror och vi ser det som vårt uppdrag att mejsla fram denna potential. Detsamma gäller oss som medarbetare, att bli sedd och uppskattad för de vi är stärker våra förutsättningar att utvecklas utifrån vår potential.

FLEXIBILITET
Våra verksamheters relativa litenhet möjliggör en flexibilitet som inte finns på samma sätt i större organisationer. Vår storlek gör att beslutsprocesser är snabba, vilket i sin tur möjliggör ett ständigt pågående förbättringsarbete på enheterna. Om något inte fungerar på ett önskvärt sätt är sträckan från problemformulering till åtgärd kort.

GEMENSKAP
Vi ser på varandra som en stor familj. Både elever och medarbetare ska känna sig hemmastadda. Vi ser efter varandra och håller våra dörrar öppna för att uppmuntra till kommunikation och samtal. Vår strävan är alltid att ha en personlig relation med både våra elever och deras vårdnadshavare. Vi har samma strävan i våra relationer till leverantörer och samarbetspartners, samt mellan alla oss som arbetar inom Aprenderegruppen.

Aprendere_logo 2016 png